Livsverket

Livsverket

Boken Livsverket är en komprimerad beskrivning av en tjecks liv från blöjan till skrivande stund….

Avskrivningar

Avskrivningar

Även om den här lilla boken i viss mån handlar om balansräkning kan dess titel…

Tidsfråga

Tidsfråga

Vi är noga med att exakt mäta tiden, men det är bara en tidsfråga till…

LivsTid

LivsTid

Även om vi alla är fångar i Tiden handlar inte den här boken om fängelsevistelse….

Jorden är platt

Jorden är platt

Hur många rumsdimensioner finns det? Kan 3D vara en illusion? Varför leker vissa partiklar kurragömma…