Avskrivningar

Även om den här lilla boken i viss mån handlar om balansräkning kan dess titel vara missvisande. Jag ville helt enkelt skriva av mig strax efter en jobbig period i mitt liv kring 1995.

Avskrivningar3

Back to site top