LivsTid

Även om vi alla är fångar i Tiden handlar inte den här boken om fängelsevistelse. Frågan är snarare hur vi upplever Tiden, hur den styr våra Liv, vad vi gör med den och om den överhuvudtaget  finns.

LivsTid2

Back to site top