Ateisten Hedningsson och de tio budorden

Hedningsson kammar genom historiens revolutioner, personlighetskult, tro på Gud och Naturlagar, tro på liv i Universum och modifierar de tio budorden.

Hedningsson

Back to site top