Drag i Gravitationen

Utan Gravitationen skulle varken embryot eller författaren bli till och inte heller du skulle något att läsa . Gravitationen betyder dragningskraft och följaktligen måste det finnas drag i den. Varför är det så kan i skrivande stund ingen riktigt svara på, men jag gör ett försök att beskriva vad Gravitationer gör med oss.

Gravitationen2

Back to site top