Jorden är platt

Hur många rumsdimensioner finns det?
Kan 3D vara en illusion?
Varför leker vissa partiklar kurragömma och varför byter de skepnaden?
Din tid och min tid är inte samma sak.
Finns det fler tidsdimensioner?

Jorden3

Back to site top